Transmission Countershaft

Call to Order: 888-288-0550
$308.73 each

FT2831
5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5640, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7100, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740

Detailed Description:

Transmission Countershaft Dim A (1): 11.750" Long Dim B (2): 28 / 30 Teeth Dim C (3): 20 / 17 Spline Notes: When replacing C9NN7111B cntr. shaft, also order D0NN7N048A, D0NN7N047A & E6NN7N071BA NA from Replaces: C9NN7111B 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5500, 5600, 5610, 5640, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7100, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740