Bushing, Axle Pivot (Rear)

Call to Order: 888-288-0550
$4.50

FT468
4400, 5000, 5100, 5110, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7100, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 8000, 8240, 8340, 8600, 8700, 9000, 9600, 9700, TW10, TW20, TW30

Detailed Description:

Bushing, Axle Pivot (Rear) Dim A (1): 1.500" O.D. Dim B (2): 1.247" I.D. Dim C (3): 1.500" Long TW10, TW20, TW30, 3500, 3550, 4400, 5000, 5100, 5110, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7100, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 8000, 8240, 8340, 8600, 8700, 9000, 9600, 9700